Grenzüberschreitende Projekte

Im Januar 2017 begann für die AWO Oberlausitz und drei ihrer Kindertagesstätten das mehrjährige Projekt „Gemeinsam spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, welches durch Mittel der Europäischen Union gefördert wird.
Die Kindertagesstätte „Spreequellspatzen“ in Neugersdorf kooperiert dabei mit der tschechischen Mateřská škola in Dolní Podluží, mit der bereits seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit besteht.

Die Einrichtung wünscht sich, dass die Kinder kontaktfreudiger zu den tschechischen Kindern werden und ihre Hemmungen zu einer anderen Sprache verlieren. Sie können durch das Projekt viel über unser Nachbarland erfahren und bekommen Einblicke in die Sitten, Bräuche und Feste. Die Sprachbarrieren sollen genommen werden, sodass die Kinder viel Freude daran haben, sich mit den anderen Kinder zu verständigen. Dafür wurde eine Sprachmittlerin in der Einrichtung für die Dauer des Projektes eingestellt. Sie begleitet die Kinder im Alltag mit der tschechischen Sprache. Zudem unterstützt sie die Gruppe beim Planen der gemeinsamen Treffen und begleitet die Ausflüge.

Die teilnehmenden Kinder im Projekt sind derzeit die Schulanfängern für 2018 und die Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren. Unser Ziel ist es, dass die Kinder das Projekt bis zur Einschulung begleiten können und dadurch an die ersten Sprachkenntnisse in den weiterführenden Bildungseinrichtungen anknüpfen können.

Unsere Einrichtung hat bereits Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Projekten. Die positiven Erfahrungen daraus haben dazu motiviert, erneut ein solches Projekt zu starten.

Die Kinder begegnen sich monatlich. Die Treffen finden immer abwechselnd in Tschechien oder in Deutschland statt und werden durch die Kindertagesstätte des jeweiligen Landes vorbereitet. Es wird sich dabei in den Einrichtungen getroffen, gebastelt und gespielt oder Ausflüge im jeweiligen Land unternommen. Die Kinder lernen so Lieder und Spiele des anderen Landes kennen und sich in der anderen Sprache zu vorständigen.

 

V lednu byl zahájen sdružením AWO Oberlausitz a jeho třemi mateřskými školami několikaletý projekt „Gemeinsam Spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, který je podporován z prostředků Evropské unie.
Mateřská škola „Spreequellspatzen/Vrabčáci od pramenů Sprévy“ v Neugersdorfu spolupracuje s českou mateřskou školou v Dolním Podluží, se kterou funguje spolupráce již několik let.

Mateřská škola chce připravit děti tak, aby se nebály kontaktu s českými dětmi a neměly problémy s cizím jazykem. Děti se tak v projektu dozvědí spoustu nového o sousední zemi, nahlédnou a prožijí tradice, zvyky i tradiční slavnosti. I jazyková bariéra bude postupně mizet a děti budou mít radost, že se s ostatními dětmi dorozumí. Z tohoto důvodu je v předškolním zařízení zaměstnána jazyková pedagožka po celou dobu realizace projektu. Provází děti celý jejich den v češtině a podílí se na přípravě společných setkání a účastní se výletů.

Děti, které jsou zapojeny do projektu, jsou předškolní děti pro rok 2018 a děti ve věku 3 – 4 let. Cílem je, aby se děti zúčastnily celého projektu až do jejich nástupu do základní školy a mohly si tak jazyk lépe osvojit.

Naše zařízení má již zkušenosti s přeshraničními projekty. Pozitivní zkušenosti byly motivací pro přípravu a realizaci nového projektu.

Děti se setkávají každý měsíc. Tato setkání se konají vždy střídavě na české a německé straně a jsou připravovány vždy zařízením, kde se toto setkání koná. Děti se vždy setkají v partnerské školce, kde je buď realizován společný program, nebo jsou podnikány výlety do okolí. Děti se tak učí písničky a hry sousední země a dorozumět se v cizím jazyce.

 

Vogelhochzeit

Beim ersten Treffen besuchten die tschechischen Kinder die Kindertagesstätte der „Spreequellspatzen“. Die deutschen Kinder führen für sie nochmals das Stück von der Vogelhochzeit auf. Danach wurde gemeinsam gespielt und gesungen. Die Vögel brachten für die Kinder Überraschungseier, als Dank dafür, dass sie im Winter am Futterhaus gefüttert wurden.

Svatba ptáčků

Při prvním setkání navštívily české děti mateřskou školu „Spreequellspatzen“. Německé děti pro ně připravily divadlo právě k tématu svatby ptáčků. Poté děti společně zpívaly a hrály si. Ptáčci přinesli dětem vajíčka s překvapením, jako poděkování za to, že je v zimě krmily.

Ausflug in die Glasmanufaktur nach Lindava (CZ) am 16.02.2017

Beim zweiten Ausflug ging es für die Neugersdorfer Kinder nach Tschechien. Die Kinder und Erzieher besichtigten die Glasmanufaktur in Lindava. Dabei konnten sie selbst eine Vase aus Glas herstellen und sich aus Glasperlen Ketten fädeln. Anschließend verbrachten sie gemeinsam Zeit auf dem Spielplatz, beobachteten die Nutrias und bestaunten die Glaselemente im Außengelände. Abschließend gab es ein leckeres Mittagessen.

Výlet do sklárny v Lindavě dne 16.02.2017

Druhé setkání neugersdorfských dětí s českými dětmi proběhlo na české straně. Děti i vychovatelky navštívily sklárnu v Lindavě. Mohly si samy vyrobit skleněnou vázu nebo navléknout náhrdelník ze skleněných korálků. Poté si ještě společně hrály na hřišti, pozorovaly nutrie a obdivovaly skleněné prvky ve venkovním areálu. Na závěr byl připraven pro děti výborný oběd.

Fasching

Am 6. März feierten die Neugersdorfer Kinder mit den tschechischen Kindern Fasching. Es wurden gemeinsam Faschingslieder gesungen, Masken gebastelt und anschließend verkleideten sich alle. Zum Abschluss der Begegnung wurde ein kleiner Umzug durchs Haus veranstaltet. Alle hatten riesigen Spaß.

Masopust

6. března slavily neugersdorfské děti s českými dětmi masopust. Společně zpívaly masopustní písničky, vyráběly masky a také se převlékaly do masopustních kostýmů. Na závěr setkání byl připraven malý masopustní průvod mateřskou školou. Dětem se tento program moc líbil.