Von 2017 bis 2019 nahmen drei Kindertagesstätten der AWO Oberlausitz am mehrjährigen Projekt „Gemeinsam spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, welches durch Mittel der Europäischen Union gefördert wird, teil.
Die Kindertagesstätte „Lauschezwerge“ in Waltersdorf kooperierte dabei mit der tschechischen Mateřská škola „Klíček“ (Schlüsselchen) aus Nový Bor, mit der bereits seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit besteht.

Die Einrichtung wünscht sich, dass die Kinder kontaktfreudiger zu den tschechischen Kindern werden und ihre Hemmungen zu einer anderen Sprache verlieren. Sie können durch das Projekt viel über unser Nachbarland erfahren und bekommen Einblicke in die Sitten, Bräuche und Feste. Die Sprachbarrieren sollen genommen werden, sodass die Kinder viel Freude daran haben, sich mit den anderen Kinder zu verständigen. Dafür wurde eine Sprachmittlerin in der Einrichtung für die Dauer des Projektes eingestellt. Sie begleitet die Kinder im Alltag mit der tschechischen Sprache und gestaltet den Morgenkreis mit. Zudem unterstützt sie die Gruppe beim Planen der gemeinsamen Treffen und begleitet die Ausflüge.

Die teilnehmenden Kinder im Projekt sind derzeit im Alter von 3 bis 3,5 Jahren. Unser Ziel ist es, dass die Kinder das Projekt bis zur Einschulung begleiten können und dadurch die Sprache besser gefestigt wird.

Unsere Einrichtung hat bereits Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Projekten, denn in den Jahren 2012 bis 2014 beteiligte sie sich am Ziel-3-Projekt, welches ebenfalls durch die Europäische Union gefördert wurde. Die positiven Erfahrungen daraus haben dazu motiviert, erneut ein solches Projekt zu starten. Zudem wurde in früheren Jahren ein ähnliches Austauschprojekt durchgeführt.

Die Kinder sollen sich monatlich begegnen. Die Treffen finden immer abwechselnd in Tschechien oder in Deutschland statt und werden durch die Kindertagesstätte des jeweiligen Landes vorbereitet. Es wird sich dabei in den Einrichtungen getroffen oder Ausflüge im jeweiligen Land unternommen. Die Kinder nehmen gemeinsam das Frühstück ein, anschließend wird meistens eine Begrüßungsrunde mit dem gemeinsamen Begrüßungslied (in deutscher und tschechischer Sprache) gestartet. So lernen sie Lieder und Spiele des anderen Landes kennen und sich in der anderen Sprache vorzustellen. Anschließend wird gebasteln und gespielt oder die Ausflüge gestartet.

V lednu byl zahájen sdružením AWO Oberlausitz a jeho třemi mateřskými školami několikaletý projekt „Gemeinsam Spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, který je podporován z prostředků Evropské unie.
Mateřská škola „Lauschezwerge/Lužičtí skřítci“ ve Waltersdorfu spolupracuje s českou MŠ Klíček“ z Nového Boru, se kterou vzájemná spolupráce trvá již několik let.

Tato mateřská škola si představuje, že díky projektu nebudou mít německé děti obavy z kontaktu s českými dětmi a že překonají bariéry, související s jiným jazykem. Během projektu děti poznají sousední zemi a prožijí tradice, zvyky i tradiční slavnosti. Jazykové bariéry by měly být odstraněny a děti by měly mít radost z toho, že se umí dorozumět s ostatními dětmi. Z tohoto důvodu je v předškolním zařízení zaměstnána jazyková pedagožka po celou dobu realizace projektu. Provází děti celý jejich den v češtině a podílí se na přípravě a realizaci ranního programu. Podporuje tým projektu i při plánování společných programů a účastní se i společných výletů.

Děti jsou nyní ve věku od 3 do 3,5 let. Cílem je, aby se děti zúčastnily celého projektu až do jejich nástupu do základní školy a mohly si tak jazyk lépe osvojit.

Předškolní zařízení má již zkušenosti s přeshraničními projekty, v letech 2012 až 2014 se zúčastnilo projektu, který byl také podpořen z prostředků EU a byl zaměřen také na společné akce pro děti. Pozitivní zkušenosti z již realizovaného projektu byly vlastně motivací pro přípravu a realizaci tohoto následného záměru.

Děti se setkávají každý měsíc. Tato setkání se konají vždy střídavě na české a německé straně a jsou připravovány vždy zařízením, kde se toto setkání koná. Děti se vždy setkají v partnerské školce, kde je buď realizován společný program, nebo jsou podnikány výlety do okolí. Děti se společně nasnídají, následuje zpravidla společný úvodní program s písničkou v českém i německém jazyce. Tak se děti učí nejen jednotlivá slovíčka, ale i písničky a hry sousední země, umí se v cizím jazyce i představit. Po úvodní části již následuje společný tvořivý program, hry nebo výlet.

 

Fasching bei den „Lauschezwergen“

Am 19.02.2019 besuchten wieder die Kinder unseres Partnerkindergartens aus Novy Bor unsere Einrichtung. Die Kinder unsres Hauses wollten den 12 tschechischen Kindern unsere Tradition von Fasching – Masopust – nahe bringen. Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden Masken ausgemalt, ausgeschnitten und geschmückt um dann gemeinsam die Musik und die Tänze des Nachbarlandes kennenzulernen. Es wurden die Bewgungsspiele „Ovecky, ovecky / Schäfchen, Schäfchen“ und „Feuer-Wasser-Sand / Voda-ohen-pisek“, gespielt. Mit Clownsmasken und Pfannkuchen, als Gastgeschenken für die Kinder, verabschiedeten wir uns voneinander und freuen uns auf das baldige Wiedersehen.

Masopust ve Waltersdorfu u „Lužických skřítků“

19.02.2019 nás opět navštívily děti z partnerské mateřské školy v Novém Boru. Úkolem našich dětí bylo představit 12 českým dětem naši tradici Masopustu. Po společné snídani jsme malovali a zdobili masopustní masky a společně poznávali hudbu a tance sousední země. Hráli jsme pohybové hry „Ovečky, ovečky / Schäfchen, Schäfchen“ a „Feuer-Wasser-Sand / Voda-oheň-písek“. S maskami klauna a koblihami jako dárky pro děti jsme se rozloučili a těšili na brzkou shledanou.

Workshop zu den Frühlingsblühern

Am 06.03.2019 kamen die tschechischen Kinder wieder einmal nach Waltersdorf. Thema der Zusammenkunft waren die Frühlingsblüher.
Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden verschiedene Frühlingsblumen gemalt. Anschließend konnten die Kinder verschiedene Frühlingsblüher einpflanzen. Der Vormittag verging schnell und so verabschiedeten sich die Kinder bereits vor dem Mittagessen wieder.

Workshop k jarním květinám

06.03.2019 přijely české děti zase do Waltersdorfu. Tématem tohoto setkání byly jarní květiny. Po společné snídani si děti malovaly různé jarní květiny a následně mohly jarní květiny také vysadit. Dopoledne uběhlo jako voda a tak se waltersdorfské děti před obědem opět rozloučily.

Fasching und Kuchenbacken

Am 06.02.2018 trafen sich 19 tschechische Kinder und 15 deutsche Kinder sowie die Erzieherinnen und Begleitpersonen in Nový Bor. Nach der Ankunft fand erst einmal die Begrüßung und ein gemeinsames Frühstück statt. Alle waren natürlich entsprechend dem Fasching mit Kostümen verkleidet. Anschließend wurde gemeinsam Kuchen gebacken. Ein besonderes Highlight war der Faschingszug durch die tschechische Kindertagesstätte. Die Kinder aus Waltersdorf führten danach das Theaterstück „Das Rübchen“ vor und auch die tschechischen Kinder hatten etwas zum Vorführen vorbereitet. Es blieb aber auch noch ausreichend Zeit für Gruppenspiele (Golf, Ball werfen, Ball-Slalom und Skilauf). Vor dem Mittag ging es für die „Lauschezwerge“ zurück nach Waltersdorf.

Masopust a pečení koláčků

06.02.2018 se setkalo 19 českých a 15 německých dětí i jejich vychovatelky a doprovodný personál v Novém Boru. Po příjezdu následovalo opět uvítání a společná snídaně. Všichni byli samozřejmě na masopust převlečeni do kostýmů. Následně děti společně pekly koláčky. Nejzajímavějším bodem programu byl společný masopustní průvod českou mateřskou školou. Děti z Waltersdorfu předvedly divadelní představení „Das Rübchen / O veliké řepě“ a i české děti si připravili vlastní příspěvek. Zbyl ale také dostatek času na skupinové hry a tak se hrál golf, míčové hry, slalom s míčem a děti si vyzkoušely také běh na lyžích. Na oběd již ale děti s Waltersdorfu musely odjet domů.

Weihnachtsbasteln und -gebräuche in Tschechien

Am 05.12.2017 ging es erneut nach Nový Bor. Dort trafen sich die 19 tschechischen Kinder und 14 deutschen Kinder, um gemeinsam den Vormittag zu verbringen. Nach der Begrüßung gab es ein gemeinsames Frühstück. Dann kam das Highlight des Treffens – der Nikolaus, zwei Engel und zwei Teufel besuchten die Kinder. Sie trugen Gedichte vor und sangen gemeinsam für den Nikolaus. Danach bekamen die Kinder ein Geschenk überrreicht. Anschließend konnten die Kinder beim gemeinsames Basteln einen Engel für die Weihnachtskrippe herstellen. Das freie Spiel lud zusätzlich zur Beschäftigung ein und so ging es anschließend vor dem Mittag für die Waltersdorfer Kinder wieder zurück.

Vánoční tvoření a zvyky v Čechách

05.12.2017 jsme se opět vypravili do Nového Boru. Zde se setkalo 19 českých dětí a 14 německých dětí, aby společně strávily dopoledne. Po uvítání jsme se společně nasnídali. A pak přišel k dětem na návštěvu Mikuláš, dva andělé a dva čerti. Děti přednášely básničky a společně Mikulášovi zazpívaly. Poté děti od Mikuláše dostaly dárečky. Poté si děti mohly vyrobit při společném programu vlastního anděla do jesliček. Následovala volná hra, která doplnila dosavadní program. Poté se německé děti před obědem odebraly do své školky ve Waltersdorfu.

Ostern in Waltersdorf

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes wurden Ostereiergirlanden gebastelt. Die tschechischen Kinder trugen ein Ostergedicht vor. Anschließend wurde im Garten eine Weidenrute eingepflanzt.

Velikonoce ve Waltersdorfu

U příležitosti blížících se velikonoc děti vyráběly velikonoční ozdoby. České děti přednesly velikonoční básničku a společně byla v zahradě zasazena velikonoční pomlázka.

Ausflug zur Glashütte in Lindava

Die Kinder schauten sich die Glashütte an und beobachteten die Herstellung der Glasprodukte. Dabei konnten sie auch selbst eine Vase herstellen. Zum Schluss des gemeinsamen Ausflugs machten sie noch einen Spaziergang durch die Gegend.

Výlet do sklárny v Lindavě

Děti si prohlédly sklárnu a pozorovaly výrobu sklářských produktů. Mohly si dokonce vyrobit i vlastní vázu. Na závěr společného výletu byla naplánována procházka do okolí.

Fasching bei den „Lauschezwergen“

Das zweite Zusammentreffen der beiden Kindergartengruppen erfolgte Ende Februar 2017 in Waltersdorf. Anlass war die gemeinsame Faschingsfeier. Die Kinder stellten sich in Deutsch und Tschechisch ihre Kostüme vor und sangen verschiedene Faschingslieder. Unter Anleitung der Erzieherinnen bastelten die Kinder dem Anlass entsprechend kleine Konfettipopper aus Plastebechern. Es wurde nachher gespielt und getanzt.

Masopust u „Lužických skřítků“

Druhé setkání obou skupin dětí se konalo koncem února ve Waltersdorfu. Tématem tohoto setkání byla společná oslava Masopustu. Děti v němčině a češtině představily své kostýmy a zazpívaly si různé masopustní písničky. Za vedení vychovatelek si vyrobily malé masopustní konfety z platových kelímků. Poté se zpívalo a tancovalo.

Erste Begegnung in Novy Bor

Im Februar 2017 trafen sich die Kinder beider Einrichtungen das erste Mal zum Kennenlernen in der tschechischen Kindertagesstätte. Die Zusammenkunft startete mit dem Vorstellen in deutscher und tschechischer Sprache. Es wurde gemeinsam das Begrüßungslied und das Lied vom „Häschen in der Grube“ gesungen. Anschließend spielten die Kinder.

První setkání v Novém Boru

V únoru se děti z obou zařízení setkaly a poznaly poprvé v české mateřské škole. Toto setkání bylo zahájeno tím, že se děti v češtině i němčině představily, společně zazpívaly písničku „Zajíček ve své jamce”. Následovaly společné hry.