Diese Seite wurde im Rahmen des EU-Projektes „Ziel 3“ erstellt und in die tschechische Sprache übersetzt, sodass auch Eltern und Angehörige der Partnerkindertagesstätte in Nový Bor sich über die deutsche Einrichtung informieren können.

Přehled

Naše mateřská škola „Lauschezwerge (Lužičtí skřítci)“ ve Waltersdorfu se nachází v bývalé Goetheově škole a dětem v jeslích, mateřské škole i v družině nabízí širokou nabídku a pohybové možnosti, které jsou spojeny i s přímou polohou v Žitavských horách.

kapacita jesle: 24 míst, mateřská škola: 43 míst, družina: 51 míst
otevírací doba 06:00-17:00 hodin
zvláštní nabídka
  • terapie podle Kneippova konceptu
  • velká sportovní místnost
  • hodiny hraní a sportu s obyvateli domu seniorů „Lazarus“ Waltersdorf
  • spolupráce s českou mateřskou školou „Klíček“ v Novém Boru

Nabídka & Projekty

Naše zařízení se nachází v bývalé Goetheově škole ve Waltersdorfu a leží v Žitavských horách.

Prostor pro jesle se nachází v prvním poschodí, prostory pro mateřskou školu jsou v podkroví. Děti v družině využívají velký prostor ve třetím poschodí v navazující školní budově a skupinovou místnost v prvním poschodí našeho zařízení. Dále je k dispozici velká sportovní místnost.

Přírodní a pestré okolí našeho zařízení pro děti využíváme pro hry, pohyb a učení.
V našem zařízení dbáme na zdravou výživu a odpovídající bezstresový životní styl. Jednou týdně nabízíme dětem z jeslí a mateřské školy zdravou snídani. Děti z družiny mají v tento den zdravou svačinu. Tato koncepce je podporována koupelemi paží a šlapáním vody podle metodiky Kneippa a každodenním pobytem na čerstvém vzduchu.

Když k nám přijdou po škole děti do družiny, je pro nás důležitý rozmanitý pohyb a jiné formy zaměstnání, při kterých si děti odpočinou a uvolní. Pravidelně každý pátek se konají „lesní dny“. Při tom si děti hrají a mají zaměstnání na svých oblíbených místech v okolí.

Zaručujeme i vypracování domácích úkolů, přičemž naše vychovatelky úzce spolupracují s přilehlou základní školou.

Waltersdorfští senioři v pečovatelském domě „Lazarus“ se každý měsíc těší na návštěvu dětí z mateřské školy, při které se sportuje, hraje nebo něco vyrábí. Krátký program připravujeme také každý rok na Waltersdorfské posvícení.

Předškolní děti se pravidelně setkávají v rámci projektu „Putujeme zemí – společně si hrajeme“ (podpořeno z Evropské unie) s dětmi a vychovatelkami naší partnerské mateřské školy „Klíček“ v Novém Boru. Dětem se tak hravou formou přibližuje český jazyk a poznávají zvyky, tradice, písničky i tance naší sousední země. Při společných výletech poznávají děti bližší okolí své i sousední země.

Anna – naše česká pedagožka – doprovází děti pravidelně každých 14 dní celý týden v jejich denním programu. Mluví při tom česky a tak je jazyk sousední země dětmi dále používán a prohlubován.

Zážitky a informace o tomto projektu naleznete na této adrese: http://www.msklicek.cz

Film Image

Youtube

Kontakt

Kindertagesstätte „Lauschezwerge“
Herrenwalder Straße 1
D-02799 Waltersdorf

Vedoucí: Magdalen Bräuer

tel.: 0049 35841 7 28 66
fax: 0049 035841 7 28 67
e-mail: lauschezwerge@awo-oberlausitz.de