Grenzüberschreitende Projekte

Im Januar 2017 begann für die AWO Oberlausitz und drei ihrer Kindertagesstätten das mehrjährige Projekt „Gemeinsam spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, welches durch Mittel der Europäischen Union gefördert wird.
Die Kindertagesstätte „Kinderland“ in Großschönau kooperiert dabei mit der tschechischen Mateřská škola „Čtyřlístek“ (Kleeblatt) in Varnsdorf, mit der bereits seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit besteht.

Die Einrichtung möchte das zweisprachige Aufwachsen in der grenznahen Region unterstützen. Die Kinder können durch das Projekt viel über unser Nachbarland erfahren und bekommen Einblicke in die Sitten, Bräuche und Feste. Die Sprachbarrieren sollen genommen werden, sodass die Kinder viel Freude daran haben, sich mit den anderen Kindern zu verständigen. Dafür wurde eine Sprachmittlerin in der Einrichtung für die Dauer des Projektes eingestellt. Sie begleitet die Kinder im Alltag mit der tschechischen Sprache und begleitet die Ausflüge. Auch Studentinnen, Praktikantinnen oder Eltern mit tschechischen Wurzeln waren schon als Sprachbegleitung in der Einrichtung.

Die teilnehmenden Kinder im Projekt sind derzeit im Alter von 5 bis 7 Jahren. Unser Ziel ist es, dass die Kinder das Projekt bis zur Einschulung begleiten können und dadurch die Sprache besser gefestigt wird.
Für die Vorschulkinder ist eine Grundkenntnis der tschechischen Sprache erwünscht. Dazu zählen Begrüßung, Höflichkeitsformen, Zahlen, Farben und auch, dass die Kinder äußern können, was sie wünschen und sich nicht scheuen, mit den anders sprechenden Kindern gemeinsam etwas zu tun.

Unsere Einrichtung hat bereits Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Projekten. Die positiven Erfahrungen daraus haben dazu motiviert, erneut ein solches Projekt zu starten.

Die Kinder begegnen sich monatlich. Die Treffen finden immer abwechselnd in Tschechien oder in Deutschland statt und werden durch die Kindertagesstätte des jeweiligen Landes vorbereitet. Es wird sich dabei in den Einrichtungen getroffen oder Ausflüge im jeweiligen Land unternommen. Die Kinder machen gemeinsam Sport, gemeinsame Spiele und unternehmen Ausflüge und lernen damit das Nachbarland besser kennen. So lernen sie auch Lieder und Spiele des anderen Landes und sich in der anderen Sprache zu verständigen.

V lednu byl zahájen sdružením AWO Oberlausitz a jeho třemi mateřskými školami několikaletý projekt „Gemeinsam Spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, který je podporován z prostředků Evropské unie. Mateřská škola „Kinderland/Dětská země“ v Großschönau  v něm spolupracuje s českou mateřskou školou „Čtyřlístek“ ve Varnsdorfu, se kterou má navázánu spolupráci již několik let.

Zařízení chce podporovat dvoujazyčnou výchovu v příhraniční oblasti. Děti se tak v projektu dozvědí spoustu nového o sousední zemi, nahlédnou a prožijí tradice, zvyky i tradiční slavnosti. I jazyková bariéra bude postupně mizet a děti budou mít radost, že se s ostatními dětmi dorozumí. Z tohoto důvodu je v předškolním zařízení zaměstnána jazyková pedagožka po celou dobu realizace projektu. Provází děti celý jejich den v češtině a podílí se na přípravě a realizaci ranního programu. Průvodci jazykem sousední země byli také studentky, praktikantky nebo i rodiče s českými kořeny.

Děti, které se účastní projektu, jsou nyní ve věku 5 – 7 let. Cílem je, aby se projektu zúčastnily až do svého přechodu na základní školu a mohly si jazykové znalosti lépe upevnit.
Děti v předškolním věku by měly mít základní znalosti českého jazyka, ke kterým patří pozdrav, čísla, barvy, základní zdvořilostní obraty. Zároveň by děti měly umět vyjádřit, co si přejí a neměly by mít obavy, podniknout něco s dětmi, které mluví jinou řečí.

Naše zařízení má již zkušenosti s přeshraničními projekty. Pozitivní zkušenosti byly motivací pro přípravu a realizaci nového projektu.

Děti se setkávají každý měsíc. Tato setkání se konají vždy střídavě na české a německé straně a jsou připravovány vždy zařízením, kde se toto setkání koná. Děti se vždy setkají v partnerské školce, kde je buď realizován společný program, nebo jsou podnikány výlety do okolí. Děti společně sportují, hrají si nebo podnikají výlety a tak lépe poznávají sousední zemi. Učí se také písničky a hry sousední země a vzájemně se dorozumět.

 

„Muttertag“

Am 14.05.2019 holten wir die tschechischen Kinder und Erzieherinnen zum letzten Mal mit diesen Vorschulkindern am Bahnhof Großschönau ab. Da am 12. Mai der internationale Muttertag in beiden Ländern begangen wurde, haben wir das Treffen unter dieses Thema gestellt. In großer Runde wurde über den Muttertag gesprochen und dabei die neuen Wörter und das Gedicht in beiden Sprachen vorgetragen.
Anschließend wurden drei gemischte Gruppen gebildet, welche im Wechsel

  • einen Schlüsselanhänger mit Fotos von sich selbst und der Mutti bastelten,
  • ein Stuhlkreisspiel mit den „Familienwörtern“ durchführten oder
  • einen kleinen Snack aus Obst, Gemüse und Pumpernickel mit Frischkäse zu sich nahmen.

Danach hatten die Kinder noch Zeit zum gemeinsamen Spielen und Malen. Zum Abschluss nahmen wir noch einmal Aufstellung zu einem lustigen Gruppenfoto. Dann hieß es schon wieder „Na shledanou!“ – Auf Wiedersehen!

 

Wir sind kleine Gärtner

Am 16. April 2019 fuhren wir nach Varnsdorf. Wir hatten schon die vielen neuen Wörter geübt, die alle etwas mit „Garten“ und „Beeren“ zu tun hatten. Im Kindergarten angekommen, erfuhren wir was für unser heutiges Treffen geplant worden war. Wir bildeten mehrere Gruppen, die basteln, pflanzen und Wettspiele machen sollten. Nachdem wir alle Aufgaben erfüllt hatten, konnten wir noch leckeren Saft trinken, Obst und Müsliriegel essen und natürlich blieb auch noch genügend Zeit für das gemeinsame Spiel. Dann sagten wir uns noch „Frohe Ostern“ und „na shledanou“ und freuen uns schon auf das nächste Treffen im Mai.

Jsme malí zahradníci

16. dubna 2019 jsme jeli do Varnsdorfu. Procvičili jsme si spoustu nových slovíček, která všechna nějak souvisí se zahradou a jejími plody. Když jsme dorazili do mateřské školy, dozvěděli jsme se, co pro nás pro dnešní setkání partnerská mateřská škola připravila. Vytvořili jsme několik menších skupin, které tvořily, sázely rostliny a plnily různé úkoly. Poté, co jsme všechno splnili, mohli jsme se posilnit výborným moštem, ovocem a tyčinkami s ovesnými vločkami. Ale zbylo ještě dost času, na společné hraní. Pak jsme si popřáli „pěkné velikonoce“ a „nashledanou“ a těšíme se na další společné setkání v květnu.

 

„Osterbräuche in Deutschland und Tschechien“

waren diesmal das Thema unseres Treffens am 19.03.2019. Nach der Begrüßung hörten die Kinder, wie bei uns in Deutschland Ostern gefeiert wird, dass es zuvor eine Fastenzeit gibt und diese zu Ostern beendet wird. Sie erfuhren auch, dass bei uns die Kinder am „Gründonnerstag“ mit einem Lied und einem Beutel von Haus zu Haus gehen. Am Ostersonntag kommt dann der „Osterhase“ und versteckt für die Kinder etwas im Garten. Wir erfuhren, dass in Tschechien nur der Ostermontag besonders gefeiert wird und dass an diesem Tag die Jungen (Männer) zu den Mädchen gehen und mit der Peitsche „schlagen“, damit diese noch schöner werden. Dafür gibt es dann auch eine Belohnung. Danach bildeten wir drei Gruppen, die Memory spielen, malen oder einen kleinen Snack essen konnten. Zum Abschluss blieb noch Zeit für ein gemeinsames Spiel und die Suche nach den Osternestern im Garten.

„Velikonoční zvyky v Německu a Česku“

Byly tentokrát tématem setkání dne 19. 03. 2019. Po uvítání si děti poslechly, jak se Velikonoce slaví v Německu, že před Velikonocemi je období půstu, které právě Velikonocemi končí. Dozvěděly se také, že u nás děti chodí na „zelený „čtvrtek“ s písničkou a košíkem od domu k domu. Na velikonoční neděli chodí „velikonoční zajíček“ a ten schovává dětem nějaký ten dárek v zahradě. Také jsme se dozvěděli, že se v Čechách se slaví jen velikonoční pondělí a že v tento den chodí mládenci (muži) s pomlázkou za děvčaty, která vyšlehají na zadek, aby byla ještě krásnější. A za tento příspěvek ke kráse jsou mládenci také patřičně odměňováni. Poté jsme vytvořili tři skupiny, které hrály pexeso, malovaly nebo si také něco snědly. Na závěr zbyl i čas pro společné hraní a hledání velikonočních hnízd v zahradě.

Besuch auf dem „Sell-Hof“

Nach der langen Sommerpause fand unser erstes Treffen in diesem Schuljahr am 25. September 2018 auf deutscher Seite statt. Nach der Begrüßung auf dem Bahnhof fuhren wir alle gemeinsam mit dem Sonderbus nach Saalendorf zum „Sell-Hof“. Dort wurden wir schon von Maria erwartet, die uns alles zeigen und erklären konnte. Obwohl wir in Deutschland blieben, hatten wir die tschechischen Worte für Kuh – Krava, Milch – Mleko, Hund – Pes … gelernt. Die Kinder durften ausnahmsweise auch in den Kuhstall hinein gehen und diesen mit allen Sinnen wahrnehmen.
Wir haben auch das Kreisspiel „Mäuschen, Mäuschen komm heraus…“ gespielt, welches im tschechischen „Mysicko Mys…“ heißt und die gleichen Regeln hat. Das hat allen Kindern viel Freude bereitet.
Es gab auch Schweine, Gänse und Ziegen auf dem Hof. Diese durften von den Kindern gestreichelt und / oder gefüttert werden.
Wer Lust hatte, konnte nach der Snackpause auch noch ein Bauernhofbild ausmalen. Die Zeit verging dabei wie im Fluge und bald stand auch schon wieder der Bus vor dem Tor, der uns alle wieder zurück brachte. Bis bald! Na shledanou!

Návštěva statku „Sell-Hof“

Po dlouhé letní přestávce se první setkání v tomto školním roce konalo 25. září 2018 na německé straně hranice. Po uvítání na nádraží jsme všichni společně vyrazili autobusem do Saalendorfu, kde se nachází statek „Sell-Hof“, kde na nás už čekala Maria, která nám vše ukázala a vysvětlila. I když jsme byli v Německu, naučili jsme se česká slovíčka, pro Kuh – kráva, Milch – mléko, Hund – pes. Děti mohly výjimečně zajít i do stáje a zažít je všemi smysly.
Hráli jsme také hru v kruhu „Mäuschen, Mäuschen komm heraus…“, která se v češtině jmenuje: „Myšičko, myš…“ a má stejná pravidla. Tato aktivita se dětem moc líbila.
Na statku byli také vepři, husy a kozy. Děti si je mohly pohladit a také krmit.
A ten, kdo měl chuť, mohl si po přestávce vymalovat obrázek se statkem. I dnes uběhl čas jako v letadle a brzy stál u statku zase autobus, který nás zavezl zpátky. Tak brzy! Na shledanou!

 

Gartenfest in der Kindertagesstätte „Kinderland“ Großschönau

ÜBERWÄLTIGEND!  Dieses Wort kam mir immer wieder in den Sinn, wenn ich das Gartenfest vom „Kinderland“ in Großschönau am 31.05.2018 Revue passieren ließ. Überwältigend, was das gesamte Kita-Team um Stellvertreterin Michaela Becker mit ehrenamtlichen Helfern organisiert und „auf die Beine gestellt“ hatten! Überwältigend, wie engagiert sich der Elternrat in Vorbereitung und Durchführung einbrachte! Überwältigend, wie viele Menschen gekommen sind und einen gemeinsamen Nachmittag verlebt haben!
Gekommen waren auch die Kinder, Erzieherinnen und Leiterin des Varnsdorfer Kindergartens „Kleeblatt“, mit dem das Großschönauer „Kinderland“ über das Projekt „Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ partnerschaftlich und freundschaftlich verbunden ist. Gemeinsam sangen die Großschönauer und Varnsdorfer Vorschulkinder bilinguale Mitmachlieder; Mädchen aus der Hortgruppe zeigten einstudierte Tänze und eine Modenschau wurde ebenfalls von den Vorschulkindern gestaltet. Jede Darbietung erhielt viel Applaus, denn es gehört viel Mut dazu, vor einem so großen Publikum aufzutreten.
Danach war der parkähnliche Garten für weitere Vergnügungen freigegeben: Ehrenamtliche Helfer, Elternvertreter und Kita-Mitarbeiter boten Popcorn, Kaffee & Kuchen, Bratwurst, Fischsemmeln und Getränke an; für körperliche Ausarbeitung sorgten u. a. die Hüpfburg, das Bogenschießen, Seifenblasen-Kreieren und Kistenklettern. Wer es ruhiger angehen lassen wollte, setzte sich auf eines der beiden Pferde und stolzierte durch den Verkehrsgarten, wippte auf „Schnappi“, streichelte die Meerschweinchen oder ließ sich beim Kinderschminken verwandeln. Eine lange Warteschlange bildete sich beim Lose-Ziehen und Gewinn-Einlösen. Musikalisch untermalt wurde die gelungene Veranstaltung durch Erwin Danker, der es verstand, die Kinder mitzureißen.
Sämtliche Erlöse dieses deutsch-tschechischen Gartenfestes fließen in die Anschaffung eines Wipptieres und in weitere Vorhaben zugunsten der „Kinderland“- Kinder. Deshalb gilt allen, die, in welcher Form auch immer, Anteil am überwältigenden Gartenfest hatten, ein herzliches „Dankeschön“.

Zahradní slavnost mateřské školy „Kinderland“ Großschönau

FENOMENÁLNÍ!  Toto slovo se mi objeví v mysli vždy, když si vzpomenu na zahradní slavnost mateřské školy „Kinderland“ v Großschönau, která se konala dne 31. 05. 2018. Je úžasné, co celý tým mateřské školy se zástupkyní ředitelky, paní Michaelou Becker, za pomoci dobrovolníků zorganizoval a zrealizoval! Jako úchvatné lze také označit to, jak se aktivně zapojuje do přípravy a realizace slavnosti rada rodičů! A je překvapivé, kolik lidí se zúčastnilo, aby společně strávilo odpoledne!
Na zahradní slavnost přišly také děti, vychovatelky a paní ředitelka z varnsdorfské mateřské školy „Čtyřlístek“, která vytváří s mateřskou školou „Kinderland“ Großschönau v rámci projektu „Společně si hrát a navzájem se učit“ partnerství a přátelství. Předškoláci z Großschönau a Varnsdorfu tak společně zpívali dvoujazyčné proaktivní písničky, dívky z družiny předvedly nacvičené tance a předškoláci si dokonce připravili i módní přehlídku. Každá část programu byla zábavou a odměnou byl vždy řádný potlesk, protože i prezentace před tak velkým publikem si žádá pořádnou dávku odvahy.
Po programu si děti mohly samostatně hrát ve školkové zahradě, dobrovolníci, zástupci rodičů a pracovníci mateřské školky připravili i chutné občerstvení, kde nechyběl popcorn, káva s koláči, grilované klobásy, obložené housky a různé nápoje. K pohybu byly děti motivovány skákacím hradem, lukostřelbou, tvorbou s bublifuky nebo i nabídkou lezení po připravených překážkách. Ten, kdo chtěl mít spíše více klidu, se posadil na jednoho z koňů a vykračoval si po zahradě, houpal se na houpačce, hladil si morčata nebo si nechal pomalovat obličej. Dlouhá fronta se vytvořila u losů a vyzvedávání výher. Hudební program k této akci zajišťoval Erwin Danker, který pro děti vybíral zajímavé písničky.
Výtěžek z česko-německé zahradní slavnosti bude použit na pořízení nové houpačky, popř. na jiné projekty mateřské školy „Kinderland“. A proto si všichni, kteří se v jakékoli formě na zahradní slavnosti podíleli, zaslouží velké poděkování.

Ausflug in die Schwimmhalle 27. Februar 2018

Bei knackig kalten Temperaturen gingen die Großschönauer Kinder voller Vorfreude zum Bahnhof. Es stand ein Besuch in der Varnsdorfer Schwimmhalle auf dem Programm. Nachdem die Kinder an der Schwimmhalle ankamen, ging es nach einer kurzen Wartezeit zum Umziehen. Dann war es soweit und der Spaß im Wasser begann. Nach einigen Spielen war noch Zeit für Spiel und Spaß im Becken. Die Kinder konnten auch die zwei Whirlpools ausprobieren. Bald war die Zeit um und sie mussten wieder zurück. Ein Sonderbus brachte sie wieder zum Bahnhof, wo auch gleich der nächste Zug schon bereitstand. Das war wieder ein sehr schönes Treffen, bei dem die Kinder gemeinsam tätig sein konnten. Nun freuen sie sich schon auf den März. Dann heißt es „Wir sind kleine Gärtner“.

Výlet do bazénu

27. února 2018 se německé děti z Großschönau i při velmi nízkých teplotách vydaly s radostí na nádraží. Na programu byla návštěva plaveckého bazénu ve Varnsdorfu. Poté, co děti dorazily do bazénu, převlékly se po krátkém čekání do plavek. A pak již si jen užívaly ve vodě. Po několika společných hrách měly děti i chvíli na vlastní dovádění a hry ve vodě a mohly si vyzkoušet dokonce i dvě vířivky. A čas opět velmi rychle utekl a německé děti se musely vydat na zpáteční cestu. Autobus je zase dopravil na nádraží, kde již čekal i vlak. Bylo to opět velmi pěkné setkání, při kterém děti mohly být pospolu. A nyní se již těší na březen, kdy je čeká program „Jsme malí zahradníci“.

Wintersport

Am 13. November 2017 fuhr die Vorschulgruppe mit dem Zug nach Varnsdorf. Vom Bahnhof aus ging es mit dem Bus in die Eishalle, an der schon die tschechischen Kinder warteten. In der Eishalle wurden die Kinder von einer Lehrerin erwartet. Sie zeigte ihnen, wie sie richtig Schlittschuh fahren. Das machte den Kindern großen Spaß. Nach dem Eislauf gab etwas Gesundes zum Stärken. Zum Schluss des Treffens haben alle Kinder das Lied „Hoky Koky“ gesungen. Die Zeit verging wieder sehr schnell und die Kinder verabschiedeten uns bei den tschechischen Kindern.

Zimní sporty

13. listopadu 2017 jela skupina předškoláků vlakem do Varnsdorfu. Z nádraží jsme jeli autobusem na zimní stadion, kde na nás čekaly české děti. Na ledě zimního stadionu již na děti čekala instruktorka, která dětem ukázala, jak se má správně bruslit. A to děti hodně bavilo. Po bruslení bylo pro děti připraveno zdravé občerstvení. Za závěr setkání si děti společně zazpívaly písničku „Hoky – Koky“. A čas opět velmi rychle uběhl a tak jsme se s českými dětmi museli rozloučit.

Die Berufe der Eltern und Großeltern

Am 24.10.2017 kamen die tschechischen Kinder das erste Mal zu uns nach Großschönau. Die Vorschulgruppe holte sie vom Bahnhof ab und begleitete sie in die Einrichtung. Unter dem Thema: „Die Berufe der Eltern / Großeltern und die typischen Farben der Berufsbekleidung“ verbrachten wir gemeinsam einen abwechslungsreichen Vormittag. Zur Begrüßung sangen wir das Lied: „Hallo, Kinder, wo seid ihr!“ auf deutsch und auf tschechisch. Dann stellten sich eine Mutti, ein Vati und eine Omi in der Berufsbekleidung als Polizistin, Feuerwehrmann und Ärztin vor. Die deutschen und die tschechischen Kinder wussten auch, was die Erwachsenen in ihren Berufen so machen. Zum Abschluss der Gesprächsrunde sangen wir das Lied: “Grün, ja grün sind alle meine Kleider“. Applikationen zu diesen Berufen und die entsprechenden Farben der Berufsbekleidung hatten wir schon zu Beginn in der Kreismitte ausgelegt. Anschließend wurden die Kinder in drei gemischte Gruppen aufgeteilt. So konnte eine Gruppe die verschiedenen Berufe ausmalen oder ausschneiden und wie ein Puzzle richtig zusammenkleben. Die zweite Gruppe bekam einen kleinen Imbiss aus Obst, Gemüse und Tee. In der dritten Gruppe wurden kleine Sprachspiele veranstaltet. Da wurden Puzzles zusammengesetzt, mit dem großen Würfel die Berufe und mit den Tüchern die Farben benannt. Dies erfolgte natürlich in der jeweils anderen Sprache. Alle drei Gruppen durchliefen die drei Stationen. Die gemeinsame Zeit war so schnell herum, bis es wieder hieß: Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Profese rodičů a prarodičů

24.10.2017 přijely české děti poprvé do Großschönau. Skupina předškoláků je vyzvedla na nádraží a doprovázela je do německé mateřské školy. S tématem dne, kterým byly: „profese rodičů a prarodičů a typické barvy oblečení jednotlivých profesí“ jsme společně strávili pestré dopoledne. Na uvítanou jsme si česky i německy zazpívali písničku: „Hallo, Kinder, wo seid ihr!“. Pak se představila jedna maminka, jeden tatínek a jedna babička v oblečení policistky, hasiče a lékařky. České i německé děti již také věděly, co všechno dospělí ve svém zaměstnání dělají. Na závěr této části programu jsme si zazpívali písničku: “Grün, ja grün sind alle meine Kleider“. Pomůcky a předměty k těmto profesím i odpovídající barvy oblečení jsme již na začátku programu umístili uprostřed kruhu, ve kterém děti pracovaly. Na závěr byly děti rozděleny do smíšených skupin. Jedna skupina malovala různé profese nebo je vystříhávala a následně poskládala a slepila tak, jako puzzle. Druhá skupina dostala něco malého na posilnění, tedy ovoce, zeleninu a čaj. Ve třetí skupině se hrály jednoduché jazykové hry. Zde děti také skládaly puzzle, s velkou kostkou jmenovaly profese a se šátky odpovídající barvy. Toto probíhalo vždy právě v cizím jazyce. Všechny tři skupiny si prošly všechna tři stanoviště. Společný čas tak rychle uběhl, že jsme si opět řekli: Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Wanderung auf den Tollenstein

Am 12.09.2017 war es endlich so weit – der erste Kindergartenausflug mit neuen Gruppen nach dem Sommer nach Tschechien stand an. Voller Erwartung fuhren wir mit dem Zug nach Jedlová (Tannenberg). In Varnsdorf stiegen die Kinder und Erzieherinnen aus unserem Partnerkindergarten zu. Nach der Ankunft am Bahnhof in Jedlová und einem kleinen Frühstück aus dem eigenen Rucksack ging es endlich los. Gemeinsam wanderten wir bei optimalem Wetter auf den Tollenstein. Unterwegs sammelten wir Müll und lösten Aufgaben, bei denen die Kinder anhand bildlicher Anschauung einige Wörter in der jeweils anderen Sprache festigten. Am Fuße des Tollensteines sahen wir auf der Burgruine die weiße Frau. Was es mit dieser Sagengestalt und dem guten Räuber Willi auf sich hatte, erfuhren wir als wir oben ankamen. Willi hatte für uns einen Schatz gefunden. ln der Truhe war für jedes Kind ein kleines Geschenk, ein Tollensteindiplom und ein Wanderpass. Dann malten alle Kinder und Erzieher mit Filzstiften ihren Handabdruck auf zwei große Pappen, die als Erinnerung mitgenommen wurden. Das Restaurant auf dem Tollenstein hatte für alle ein leckeres Mittagessen vorbereitet. Dank einer Spende von Familie Sandner konnten alle noch ein Eis als Nachtisch essen. Auf dem Rückweg zum Bahnhof gab es viel zu erzählen. Die Kinder waren begeistert. Es war ein gelungener Tag! Diese gemeinsame Wanderung war ein guter Einstieg für das Kennenlernen der deutschen und tschechischen Kinder. Wir freuen uns auf das nächste Treffen mit unserem Partnerkindergarten und sagen bis dahin: Na shledanou ! Auf Wiedersehen !

Výlet na Tolštejn

1209.2017 jsme se konečně dočkali – čekal nás první výlet mateřských škol do Čech, po letní přestávce s novou skupinou. S velkým očekáváním jsme jeli vlakem do Jedlové. Ve Varnsdorfu přistoupily děti a vychovatelky s naší partnerské školky. Po příjezdu na nádraží v Jedlové a malé snídani z vlastních batůžků jsme se konečně vydali na cestu. Společně jsme za optimálního počasí putovali na Tolštejn. Cestou jsme sbírali odpadky a řešili úkoly, při kterých si děti pomocí obrázků upevňovaly slovíčka cizího jazyka. U paty Tolštejna jsme viděli dokonce i bílou paní. A když jsme přišli na vrchol kopce, dozvěděli jsme se, jak to v pověsti o bílé paní a rytíři vlastně bylo. Rytíř pro nás dokonce našel poklad. V truhle byl pro každé dítě malý dárek, tolštejnský diplom a cestovní pas. Pak vytvořily děti s vychovatelkami svůj otisk ruky na dva velké kartony, které si také vzaly na památku s sebou. Restaurace na Tolštejně pro nás připravila výborný oběd. A díky daru rodiny Sandner si všechny děti mohly dát po obědě i zmrzlinu. Na zpáteční cestě na nádraží jsme si hodně povídali. A děti byly nadšené. Byl to vydařený den! Společný výlet byl dobrým začátkem pro vzájemné poznávání českých a německých dětí. Těšíme se na další setkání s naší partnerskou mateřskou školou a loučíme se: Na shledanou! Auf Wiedersehen!

Besuch in der „Erfinderkiste“

Die vorerst letzte gemeinsame Aktivität vor der Sommerpause war der Besuch der „Erfinderkiste“ in Oderwitz. Nachdem die Kinder die tschechischen Freunde mit dem Bus an der Grenze abgeholt hatten, fuhren sie gemeinsam nach Oderwitz. Zunächst erklärte dort Frau Hoffmann den Ablauf und danach konnte in drei Gruppen das Haus erkundet werden.
Die Kinder bauten eine „Rakete“, probierten was ein Luftballon alles kann, arbeiteten mit richtigem Werkzeug, spielten, konnten Fahrzeuge benutzen und noch vieles mehr. Alle kleinen Forscher erhielten einen Forscherpass. Nach dem gemeinsamen Mittagessen blieb noch Zeit für das gemeinsame Spiel und dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen. Einige Kinder werden nach der Sommerpause nicht mehr dabei sein, sie gehen ab dann in die Schule. Wir wünschen viel Freude und Erfolg beim Lernen!

Návštěva v „Erfinderkiste“ Oderwitz

Poslední společnou akcí před letními prázdninami byla návštěva „Erfinderkiste“ v Oderwitz. Poté, co jsme české děti vyzvedli autobusem na hranici, jeli jsme společně do Oderwitz. Nejdříve nám paní Hoffmann vysvětlila průběh a poté jsme se rozdělili do třech skupin a společně prozkoumali dům.
Děti si postavily raketu, vyzkoušely si, co vše umí nafukovací balón, pracovaly se správným nářadím, hrály si, mohly používat i dětská vozidla. Všichni malí badatelé dostaly také badatelský pas. Po společném obědě nám ještě zbyl čas na společné hry, ale pak už jsme se museli rozloučit. Některé děti již po prázdninách nastoupí do základní školy, a tak jim přejeme mnoho radosti a úspěchů v učení!

„Unser Zuhause“ – 04.04.2017

Zum zweiten Mal besuchten die tschechischen Kinder das „Kinderland“. Wie gewohnt wurden die Gäste vom Bahnhof abgeholt. Beim gemeinsamen Singen wurden alle evtl. vorhandenen Ängste vor den doch noch etwas fremden Kindern abgebaut. Alle Kinder lernten dieses Mal Begriffe kennen, die zum Thema „Mein Zuhause“ gehören. Zwischendurch gab es eine gesunde Mahlzeit. Am meisten freuten sich aber die Kinder auf das gemeinsame Spiel im großen Zimmer. Schnell war die Zeit vergangen und es wurde „Ahoj“ gesagt.

„Tady jsme doma“ – 04.04.2017

Podruhé navštívily české děti naši mateřskou školu „Kinderland“. Tak, jak obvykle, byli naši hosté vyzvednuti na nádraží. Při společném zpívání byl odbourán ještě drobný strach, který děti ještě přeci jen měly. Děti se tentokrát učily pojmy, které souvisí s domovem. A aby jim to šlo, posilnily se občas zdravým občerstvením. Nejvíce se ale děti těšily na společné hraní ve velké učebně. I tentokrát nám čas rychle uběhl a museli jsme se s „Ahoj“ rozloučit.

Gemeinsam in der Turnhalle – 14.03.2017

Wir fuhren am 14. März wieder voller Vorfreude nach Varnsdorf. Die Erwachsenen hatten erzählt, dass es dort Trampoline gibt. Nach einem längeren Spaziergang durch Varnsdorf erreichten die Kinder die Sporthalle. Nachdem alle umgezogen waren, ging es auch gleich los. Einige Kinder übten mit einer Erzieherin, die anderen durften auf dem Trampolin springen.

Společně v tělocvičně – 14.03.2017

14. března jsme se vydali s radostí do Varnsdorfu. Tentokrát byl naplánován sportovní program na trampolínách. Po delší procházce Varnsdorfem jsme přišli ke sportovní hale. Děti se převlékly a pak hned začal vlastní program. Některé děti cvičily s vychovatelkou, některé směly samy skákat na trampolíně.

Besuch in Größschönau – 14.02.2017

Bereits zwei Wochen später stand der Gegenbesuch der tschechischen Kinder auf dem Programm. Es wurde noch einmal fleißig das Sagen des eigenen Names in beiden Sprachen geübt. Die Kinder lernten die Bezeichnungen der Familienmitlgieder kennen – „Maminka“ bedeutet Mama. Beim gemeinsamen Spielen verging die Zeit wieder schnell und man musste „Auf Wiedersehen – na sledanou“ sagen.

Návštěva v Großschönau – 14.02.2017

Již o dva týdny později přijely české děti na společný program do Großschönau. Děti si procvičily ještě jednou představení svého jména v obou jazycích. Naučily se pojmenovat členy rodiny – např. „Maminka“ znamená „Mama“. Při společných hrách uběhl čas opět jako voda a my jsme se museli rozloučit „Auf Wiedersehen – na shledanou“.

Unser Besuch in Varnsdorf – 31.01.2017

Im Rahmen des neuen Projektes besuchten die Großschönauer Kinder als erstes die Partnerkindertagesstätte in Varnsdorf. Dort wurden sie herzlich begrüßt. Zuerst stellten sich die Kinder einzeln vor. Bei so vielen Kindern war es nicht leicht, sich alle Namen zu merken, aber die angebrachten Namensschilder halfen, sich richtig anzusprechen. Beim gemeinsamen Spielen, Malen, Singen und Essen verging die Zeit wie im Fluge und die Kinder mussten wieder zum Bahnhof gehen um mit dem Zug zurück zu fahren. Allen Kindern hat es nach anfänglichen BErührungsängsten gut gefallen und alle freuen sich schon auf den Besuch der Varnsdorfer Kinder in Großschönau.

Návštěva v Varnsdorfu – 31.01.2017

V rámci projektu navštívily děti z Großschönau poprvé partnerskou školku ve Varnsdorfu, kde byly srdečně přivítány. Nejdříve se děti představily. Protože dětí je celkem hodně, nebylo vůbec jednoduché, si všechna jména zapamatovat a tak nám pomohly nálepky se jmény dětí. Při společném hraní, malování, zpívání a jídlu uběhl společný čas velmi rychle a tak jsme se museli vydat na nádraží a vyjet vlakem domů. Všem dětem, i když zpočátku byl vidět velký ostych, se první návštěva moc líbila a těšily se na setkání s varnsdorfskými dětmi v Großschönau.